کاربر گرامی،

در نظر داشته باشد که به منظور تسریع در فرآیند بررسی انتقادات و شکایات شما عزیزان، فرم زیل طراحی گردیده تا با بررسی هر چه دقیقتر این امور ، خدمات بهتری را به شما بزرگواران ارائه دهیم. در نظر داشته باشید در صورتی که طی 2 روز کاری تماسی از سمت همکاران ما با شما برقرار نشد شما می توانید با تماس به تلفن های مندرج در سایت (02175935266) که برای پیگیری شکایت خود اقدام کنید.

فروشگاه بر اساس محصولات